آرا صاحب‌نظران
0.00
بازدید: 0
رای: 0
آرا کاربران
0.00
بازدید: 157
رای: 0
سکون سخن می‌گوید (شنیداری)
دست‌یابی به آرامش درونی و رهایی از تفکر شرطی و تکراری
0
157
پروانهٔ بهره‌برداری ویژهٔ وب‌سایت خانم فرناز فرود است.
برخاسته از وی‌آی‌تی ‌ویرایش ۱.۹.۲